Καλλιέργεια Παντζαριού

 

  • Εποχή σποράς και θερμοκρασία βλάστησης: Φυτεύουμε την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν οι θερμοκρασίες είναι 10-300C
  • Προτεινόμενη εποχή σποράς για υπαίθρια καλλιέργεια: Φεβρουάριος-Μάρτιος και Ιούλιος-Αύγουστος. 
  • Βάθος φύτευσης: 0.5 εκατοστά
  • Ημέρες βλάστησης: 6-10
  • Μεταφύτευση: Άμεση σπορά
  • Ωρίμανση: Συνήθως 55-80 ημέρες μετά τη σπορά, αλλά εξαρτάται με την ποικιλία.